SCHUTTERIJ ST. JOSEPH WAUBACH 1888

JARIGEN DEZE MAAND

QUOTE VAN DE DAG

SPONSOREN

TWITTER

VOOR RECENTE ACTIVITEITEN, VERSLAGEN, FOTO'S, ETC. BEZOEK ONS OP FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Schutterijwaubach/

OVER ONS: DE HUISVESTING

V.2012

Sinds de officiële opening op zaterdag 4 Maart 2006, beschikt Schutterij St. Joseph Waubach over haar eigen gebouw. Dit gebouw is gelegen bij sportcomplex Terwaerden en stelt Schutterij St. Joseph Waubach in staat haar muziek-, schiet- en exercitierepetities the houden. Voor de naamgeving van het gebouw werd een wedstrijd uitgeschreven. Uit de vier kanshebbers (De Polvertrom, ’t Sjutte home, ’t Boesbolke en ’t Sjutteheem), werd uiteindelijk ’t Sjutteheem als winnaar verkozen.

 

Voordat Schutterij St. Joseph Waubach haar eigen gebouw had, gebruikte zij vanaf 1989 “’t Klooster” als oefen- en fouriersruimte. Toen ’t Klooster echter moest gaan dienen als ouderenhuisvesting, moesten alle huurders het gebouw vaarwel zeggen. Schutterij St. Joseph moest dus op zoek naar een andere ruimte.

 

In deze periode was het voetbalvereniging UOW’02 die te hulp schoot en een ruimte ter beschikking stelde om te oefenen, zodat de schutterij de periode tot aan de afronding van ‘Sjutteheem kon overbruggen.

 

Schietlocatie

Tot en met het jaar 2010, stonden op het terrein rondom ’t Sjutteheem de schietstangen. Deze waren er al in 1991, toen een hevige brand de sporthal bij Terwaerden verwoeste. Bij de schietlocatie bij Tewaerden werden alle officiële schietwedstrijden gehouden. In 2010 zijn de schietstangen vervangen door kogelvangers. De reden van de plaatsing van de kogelvangers is gelegen in strengere milieuregels. Sinds deze datum is het namelijk niet langer toegestaan om te schieten in de open lucht.

 

De strengere regelgeving is ook debet aan het niet langer gebruiken van de oefenlocatie gelegen bij de Bosveldweg. Als gevolg zijn hier in 2013 de volledige schietstangen afgebroken. De weide aan de Bosveldweg was sinds 1981 in gebruik van de schutterij. In 1991 werden diverse bomen geplant, die nog immer de nodige zuurstof voorzien aan de Landgraafse burger.

 

Verenigingslokaal

Behalve het eigen lokaal heeft Schutterij St. Joseph Waubach ook een verenigingslokaal. Dit is sinds 1985 cafe en zalencentrum ’t Stroatje. Bij evenementen en activiteiten wordt hier altijd verzameld en dit is ook de plek waar alle ledenvergaderingen worden gehouden.

 

Copyright © All Rights Reserved