SCHUTTERIJ ST. JOSEPH WAUBACH 1888

JARIGEN DEZE MAAND

QUOTE VAN DE DAG

SPONSOREN

TWITTER

VOOR RECENTE ACTIVITEITEN, VERSLAGEN, FOTO'S, ETC. BEZOEK ONS OP FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Schutterijwaubach/

OVER ONS: HISTORIE

V.2013

Met haar oprichting in 1888 is Schutterij St. Joseph Waubach nog een relatief jonge schutterij. Desalniettemin kan zij nu al terugkijken op een historie vol hoogte- en dieptepunten.

 

De beginjaren waren moeilijk, maar toen kort na 1900 twee "vreemdelingen", de heren Nieber en onderwijzer J. Peters, toetraden tot de vereniging veranderde dit. Beide heren waren namelijk vastbesloten de schutterij tezamen met nog enkele standvastige leden nieuw leven in te blazen. Tot deze standvastige leden behoorde ook Johan Römkens, de latere generaal die zelfs 75 jaar onafgebroken lid bleef en zomede alle wisselvalligheden in de vereniging meemaakte. Ze zorgden ervoor dat de statuten herzien werden en deze kregen twee jaar later zelfs een Koninklijke Goedkeuring. Vanaf deze tijd begon voor de schutterij St. Joseph de victorie. De ledenlijst uit deze periode vermeldt maar liefst 50 personen!

 

Vooral de jaren 1925 tot 1950 waren echte jaren van bloei. De vereniging was in staat om haar vijftigjarig jubileum in 1938 met een jubileumfeest van drie volle dagen op te sieren en het Waubachse exercitiepeloton was in die tijd beroemd en berucht tot ver over de Limburgse grenzen. De jaren van bloei staakten echter in de periode 1950 – 1975. Interne strubbelingen leidden in deze periode bijna tot het einde der vereniging. Een bielemannengroep werd in leven geroepen, maar deze was echter geen lang leven beschoren. Toch werden belangrijke besluiten genomen, waar de vereniging thans nog immer profijt van heeft. In 1962 werd namelijk besloten om aansluiting te zoeken bij de in 1960 opgerichte bond Berg en Dal en in 1964 werd een eigen tambourcorps opgericht, waarbij de gebroeders Joep en Pierre Frijns, uit de illustere schuttersfamilie Frijns, het voortouw namen.

 

Eind jaren ’70 ging het weer berg opwaarts. Onder andere de in 2013 jubilerende leden Charles Brassée en Wim Pelzer traden toe tot de vereniging. Samen met de huidige medeschuttebroeders generaal Martin Eppels, kolonel Frans Nievelstein, luitenant Martin Evertz en ook voormalige leden zoals o.a. Frank Hanssen, Lei Mertens, de wapenmeesters Men Admiraal en Piet Vervuren en bij het tambourcorps Jan Erens hebben zij in deze "magere" zeventigerjaren de vereniging weer omhoog geholpen. In 1978 werd de bielemannengroep met nestor Martin Frijns samen met Jo Blezer weer in ere hersteld en langzaamaan ging het weer bergop met de schutterij. In 1988 werd dan ook groots het 100-jarig jubileum gevierd.

 

De jaren ’90 waren hoogtijdagen. In 1987 was er een officiële marketentstergroep en werd ook het exercitiepeloton wederom in ere hersteld. Er heerste kameraad- en broederschap in alle geledingen der vereniging, waardoor het met de Waubachse schutterij weer na jaren crescendo ging.

 

Nu, anno 2013, staat een groots jubileumfeest voor de deur. Een driedaags feest op Park ter Waerden van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september.

 

Copyright © All Rights Reserved