SCHUTTERIJ ST. JOSEPH WAUBACH 1888

JARIGEN DEZE MAAND

QUOTE VAN DE DAG

SPONSOREN

TWITTER

VOOR RECENTE ACTIVITEITEN, VERSLAGEN, FOTO'S, ETC. BEZOEK ONS OP FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Schutterijwaubach/

JAARVERGADERING 2014

16 Jan 2013

Op zaterdag 1 februari 2014 vond de jaarvergadering van Schutterij St. Joseph Waubach plaats. Hier werd weer de activiteitenagenda voor het komende jaar besproken, en werden ook de financien en het secretarieel verslag van 2013 doorgenomen. Ook al waren er wat harde noten die gekraakt moesten worden, verliep de gehele vergadering zoals van een broederschap verwacht mag worden.

 

Activeitenagenda

Naast de reguliere activiteiten in Landgraaf en de bondsevenementen zal Schutterij St. Joseph Waubach in 2014 op 31 augustus ook acte de presence geven als gastvereniging in Margraten. Daarnaast kende ook de stemming voor het OLS te Grevenbricht een ruime meerderheid voor deelname. Hoe anders, was dit nog een paar jaar geleden.

 

Bestuur

In het bestuur treden geen wijzigingen op. Niemand was aftreedbaar, maar wel blijft dus nog steeds de voorzittersfunctie vacant. Een functie die echter dringend opgevuld dient te worden. Het volledig bestuur bestaat nu uit: Tjalle Kaubo (secr.), Hans Dortants (Penningmeester), Jan Herzig (Foerier), Hub Brassee (Gebouwbeheerder), Jo Donners (Terrein en vervoer) en Rob Brouns (algeemen).

 

Frank en Anita

Ook moest gestemd worden voor het formele lidmaatschap van Anita Evertz and Frank Maassen. Sinds jaar en dag maken zij deel uit van de vereniging en thans is dit dan ook formeel bezegeld.

Jubilea

Ook werd stil gestaan bij een aantal jubilea. Tambour Pie Brassee is in 2014 maar liefst 30 jaar lid van onze vereniging. Het zelfde geldt voor de huidige koning Rienus Gunter. Hans Dortants vierde zijn 12,5 jarig lidmaatschap en verder was er uitaard het tambourkorps dat dit jaar al 50 jaar de schuterij muzikaal ondersteunt.

 

Bevorderingen

Ook waren er een tweetal bevorderingen. Hans Dortants is bevordert tot korporaal in verband met zijn 12,5 jarig lidmaatschap. Hans Schiprowski is door de ledenvergadering aangenomen als commandant der schutterij, waarmee hij tegelijkertijd gepromoveerd is tot 2de Luitenant.

 

Wij feliciteren allen en kijken uit naar een mooi schuttersseizoen1

 

Copyright © All Rights Reserved